rss
email
twitter
facebook

Sunday, March 28, 2010

Biodata Penceramah


Pengenalan Diri
Nama             : Abdul Basit Bin Hj Abdul Rahman
Gelaran          : Abu Anas Madani
Tempat Lahir  : Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan

Sejarah Pendidikan
1. Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan
2. BA (Syariah) Universiti Islam Madinah
3. MA (Syariah) Universiti Islam Madinah
4. Ph.D (Syariah) Universiti Islam Madinah

Keluarga
Ummu Anas Madani(isteri)
LLB (Hons) UIA
Pengajian Al-Quran & Bahasa Arab
(Pusat Bahasa Arab) Madinah

Putera-puteri
1. Anas Madani     (1 Jun 1998)
2. ‘Amir Madani    (3 Oktober 1999)
3. ‘Asim Usamah   (26 September 2001)
4. As‘ad Madani    (23 Mac 2003)
5. Iffah                 (05 Oktober 2007 - 23 Ramadhan 1428H)

Jawatan
1) Musyrif (Penasihat) Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan.
2) Panel Penasihat Dakwah, Kerajaan Negeri Kelantan. Tahun 1428-1429H.
3) Pensyarah di Jabatan Syariah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
4) Pembimbing Kepada Jemaah Haji Ash-Har Travel & Tour Sdn Bhd.
5) AJK Perkim Negeri Kelantan (2008-2010).
6) Panel Jemputan TV9, Program “Tanyalah Ustaz” dan “Muqaddimah”. TV3 “Al-Kuliyah”.
7) Panel Jemputan Radio Ikim.fm. Program “Warisan”.
8) Kolumnis Majalah SOLUSI (Terbitan Telaga Biru) Ruang: SYIAR.
9) Disamping menerima jemputan ceramah, seminar, forum dan kuliah di seluruh negara.

Pengalaman
Pendakwah & pembimbing pada musim haji di Makkah dan Madinah, bertugas sebagai guru agama kepada pakej Dar Al-Eiman yang mengendalikan pakej VIP Tabung Haji serta lain-lain pakej. Pernah menjadi ahli panel Forum “Al-Kulliyyah” TV3 (di Makkah) serta program “Jejak Rasul” (di Madinah).

Hasil Pena:

a) Bahasa Arab:

1- فقه أبي سعيد الإصطخري الشافعي (المتوفي 328هـ) رسالة الدكتوراه.
Fiqh Abi Said Al-Istakhri Asy-Syafei (Tesis Ph.D)
2- تحقيق جزء من كتاب:” المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي”
لابن الرفعة (710هـ) رسالة الماجستير.
Tahqiq sebahagian daripada kitab: “ Al-Matlab Al-Aali
Fi Sarh Al-Wasit Al-Ghazali”, karangan Ibnu Rif’ah.
(Tesis M.A)
3- ما يجب بفعله أو تركه دم في الحج.
Perkara-perkara yang diwajibkan dam apabila dilakukan atau
ditinggalkan ketika haji.
4- بيت المال: تاريخه ونظامه.
Baitul-Mal: Sejarah dan perundangannya.

b) Bahasa Malaysia:

[Sudah Terbit]
1- Makkah Mukarramah; Kelebihan & Sejarah. (Cetakan Telaga Biru 2008)
[ http://www.telagabiru.net.my/index/index.php ]
2- Madinah Munawwarah; Kelebihan & Sejarah.
3- Perisai Muslim. Zikir & Doa dari Al-Quran dan Hadis (Rumi)
(Telah diterbitkan oleh: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negeri Kelantan -JAHEAIK).
Edisi Jawi, Terbitan Telaga Biru 2008. / Edisi Rumi, Telaga Biru 2009.
4- Rukun Iman.
5- Rukun Islam.
6- Zikir Waktu Pagi & Petang serta Zikir Selepas Solat (Jawi - Rumi. Telaga Biru)
7- Islam Agama yang sempurna. (Telaga Biru).
8- Hijrah Rasulullah SAW. Sejarah & Pengajaran. (JAHEAIK) 2008.

[Dalam proses pencetakan, insya'Allah]
8- Keindahan Islam.
9- Tiga Asas Agama.
10- Pengenalan Ringkas Mengenai Islam.
11- Haji; Kelebihan, Sejarah dan Hikmah.
12- Panduan Umrah.

Kertas Kerja:
1. Solat Nabi SAW Zahir dan Batin. (Anjuran: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan –JAHEAIK, 2007).
2. Amal Ma’ruf Nahi Munkar (Penglibatan Semua Pihak). (Anjuran: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan –JAHEAIK, 2007).
3. Panduan Bersuci (At-Toharah) & Solat Untuk Pesakit. (Anjuran: Hospital Raja Perempuan Zainab2, Kota Bharu & JAHEAIK, 2007).
4. Ibadah Haji Masyarakat Nusantara: Antara Nas dan Tanggapan Umum. (Anjuran: Jabatan Mufti Negeri Perlis, 2007).
5. Disiplin Ilmu As-Sunnah: Suatu Pengenalan. (Anjuran: Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan, 2008).
6. Bagaimana Menangani Masalah Khilafiah. (Anjuran: Unit Ta’mir Masjid, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, 2008).
7. Menjana Kekuatan Bersama Memantapkan Kepimpinan Masyarakat. (Anjuran: Urusetia Pembangunan Wanita, Belia dan Sukan Negeri Kelantan, 2008).
8. Pendidikan Islam Tradisional: Relevensi dengan Keperluan Semasa. (Anjuran: Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam (CITU) UiTM, Shah Alam 2009).
9. Perkembangan Fiqh Islam Masa Kini. (Anjuran: Jabatan Syariah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2009).
10. Maqasid Al-Syariah Sebagai Roh Dalam Pentadbiran Negara. (Anjuran: Jabatan Syariah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) & JAHAEIK 13-07-2009).

Kitab-kitab yang telah diajar:
(Terdapat dalam bentuk rakaman):
1- Munyah al-Musalli. Karangan Sheikh Daud B. Abdullah Al-Fatoni. 31 siri (Tahqiq dan Rakaman MP3).
2- Al-Bahjah Al-Mardhiyyah, Sheikh Daud B. Abdullah Al-Fatoni. 3 siri (MP3).
3- Kitab Muqaddimah Bughyah At-Tullab, Sheikh Daud B. Abdullah Al-Fatoni. Bab Kelebihan Ilmu. (Tahqiq).
4- Kitab al-Fiqh al-Manhaji , Feqah Mazhab Syafie, Jilid 1. 54 Siri (MP3 dan Video).
5- Kitab Hidayah as-Salikin, Syeikh Abdul Samad al-Falembani. 48 Siri (MP3 dan Video).
6- Kitab Mestika Hadis, Sheikh Abdullah Basmeih, Jilid 2 (Solat). 68 siri (MP3).
7- Bidayah al-Suul, Sultan Ulama’, Izzuddin Bin Abdul Salam. 4 siri (Mp3).

*sumber :http://www.abuanasmadani.com/